Fejlfinding – Varmt vand

Grundlæggende

Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om:

* der er tryk på anlægget - se manometer på anlæg
* anlægget er korrekt tilsluttet
* der er strøm til anlægget - pumpe og automatik
* snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret er ren
* fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau
* differenstrykket er på normalt niveau, spørg evt. fjernvarmen.

Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding – cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning).

Kontraventil i termostatisk blandingsbatteri i badeværelse defekt, - eller kortslutning andsteds i installationen - medfører opblanding af koldt og varmt vand. Bemærk, svingende temperaturer ved andre tapsteder i installationen kan forekomme! HUSK, alle husets blandingsbatterier skal tjekkes for fejl!

Automatikken fejlindstillet (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

 

Kontraventil skiftes.

Udskift blandingsbatteri, evt. kun kontraventil. Ved kortslutning andsteds i installationen afdækkes fejlen og udbedres.

Check at automatikken er korrekt indstillet, - kontrollér timerindstilling af pumpe i ECL - Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App.

 

Kontraventil i termostatisk blandingsbatteri i badeværelse defekt, - eller kortslutning andsteds i installationen - medfører opblanding af koldt og varmt vand. Bemærk, svingende temperaturer ved andre tapsteder i installationen kan forekomme! HUSK, alle husets blandingsbatterier skal tjekkes for fejl!

Tilkalket veksler / varmelegeme.

Snavs i snavssamler på fjernvarmen.

Automatikken fejlindstillet (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

 

 

Udskift blandingsbatteri, evt. kun kontraventil. Ved kortslutning andsteds i installationen afdækkes fejlen og udbedres.

Udsyr eller udskift veksler / Udskift beholderen.

Rens si / snavssamler.

Check at automatikken er korrekt indstillet - Check at automatikken er korrekt indstillet, - kontrollér timerindstilling af pumpe i ECL - Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App.

Kontrollér motorventilens funktion.

 

Tilstoppet si i koldtvandsmåler eller i koldtvandstilgangen på vandvarmeren.

Tilkalket veksler.

 

 

Rens si / filter (kv. måleren i samråd med vandforsyningen).

Udsyr eller udskift veksler.

 

"Cirkulationspumpe ude af drift (udenfor vandvarmeren - ikke en del af leverancen)."

Bypass ventil.

Automatikken fejlindstillet, (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

 

 

Undersøg om pumpen kører - om der er strøm til pumpen. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus.

Kontrollér bypass ventilens funktion - rens eller udskift ved fejl.

Check at automatikken er korrekt indstillet, - kontrollér timerindstilling af pumpe i ECL - Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App.

 

Defekt brugsvandsregulator.

Tilkalket veksler / varmelegeme.

Tilstoppet snavssamler på fjernvarmen.

Defekt eller fejlindstillet TD-regulator.

Automatikken fejlindstillet, (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

Utilstrækkelig beholderkapacitet.

 

 

Kontrollér regulatorens funktion - udskift ved fejl.

Udsyr eller udskift veksler / Udskift beholderen.

Rens si / snavssamler.

Kontrollér regulatorens funktion - udskift ved fejl.

Check at automatikken er korrekt indstillet - Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App.

Kontrollér motorventilens funktion.

Afvent opvarmning/opladning i beholderen. Kontroller evt. beholderfabrikantens specifikatiner vedr. ydelse.

 

Defekt brugsvandsregulator.

Forkert indstillet brugsvandsregulator (PTC2).

Forkert indstillet termostat.

Defekt beholderføler.

Automatikken fejlindstillet, (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

 

 

Kontrollér regulatorens funktion - udskift ved fejl.

Anbefalet indstilling 48° C.

Kontrollér termostatens funktion og indstil iht. Redans brugervejledning for den pågældende unit (se www.redan.dk eller download Redans App). Udskift ved fejl.

Skift føleren.

Check at automatikken er korrekt indstillet - Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App.

Kontrollér motorventilens funktion.

 

Tilkalket veksler / varmelegeme.

Kontraventil i termostatisk blandingsbatteri i badeværelse defekt, - eller kortslutning andsteds i installationen - medfører opblanding af koldt og varmt vand. Bemærk, svingende temperaturer ved andre tapsteder i installationen kan forekomme! HUSK, alle husets blandingsbatterier skal tjekkes for fejl!

Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding – cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning).

Kortsluttet / defekt veksler.

Snavssamler på fjernvarmen er stoppet.

Temperaturføler placeret forkert.

Automatikken fejlindstillet, (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

 

 

Udsyr eller udskift veksler / Udskift beholderen.

Udskift blandingsbatteri, evt. kun kontraventil. Ved kortslutning andsteds i installationen afdækkes fejlen og udbedres.

Kontraventil skiftes.

Udskift veksler.

Rens si / snavssamler.

Flyt føler til korrekt placering iht. Redans brugervejledning for den pågældende unit (se www.redan.dk eller download Redans App). Kontakt evt. Danfoss Redan A/S for nærmere instruktion

Check at automatikken er korrekt indstillet - se særskilt vejledning for indstilling af ECL.

Kontrollér motorventilens funktion.

 

Tilkalket veksler / varmelegeme.

Forkert indstillet brugsvandsregulator (PTC2).

Forkert indstillet termostat.

Automatikken fejlindstillet, (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus (Gælder kun units med automatisk styring af brugsvandssiden).

 

 

Udsyr eller udskift veksler / Udskift beholderen.

Anbefalet indstilling 48° C.

Kontrollér termostatens funktion og indstil iht. Redans brugervejledning for den pågældende unit (se www.redan.dk eller download Redans App). Udskift ved fejl.

Check at automatikken er korrekt indstillet - Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App.

Kontrollér motorventilens funktion.

 

Kortsluttet / intern lækage i veksler.

 

 

Udskift veksler.

 

Defekte eller forkert indstilling af ventiler.

Automatikken/regulatoren fejlindstillet eller defekt - evt. strømafbrydelse.

Tilkalket /defekt veksler.

 

 

Udskift eller indstil ventiler korrekt, se Redans brugervejledning for den pågældende unit (se www.redan.dk eller download Redans App).

Check at automatikken er korrekt indstillet, - vær opmærksom på anlægstype. Se Redan Kvik-guides / video på www.redan.dk eller download Redans App / Check, at regulatoren er korrekt indstillet - se Redans brugervejledning for den pågældende unit (se www.redan.dk eller download Redans App). Check strømforsyning.

Udsyr eller udskift veksler.

Nyhedsbrev

Sign up til Redans nyhedsbrev og få alle de vigtigste nyheder direkte ind i din indbakke. Så er du altid opdateret omkring nye produkter, kommende events, prislister m.m.

Vi bruger cookies for at sikre, at websitet fungerer korrekt, og for at forbedre din oplevelse. Du kan administrere dem ved at klikke på "juster indstillinger". Se Cookie-politikken for mere information.